Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Új topológiájú polimerek

 

A kváziélő polimerizációk - elsősorban az atomátadásos gyökös polimerizáció(ATRP), valamint a karbokationos és a gyűrűfelnyílásos polimerizáció - felhasználásával új, jól definiált szerkezettel rendelkező polimereket állítunk elő, és vizsgáljuk tulajdonságaikat, továbbá keressük potenciális alkalmazási területeiket. A megcélzott új szerkezetek között kiemelt helyet foglalnak el az elágazott makromolekulák (ojtásos kopolimerek, csillag polimerek, hiperelágazásos polimerek), de blokk-kopolimerek és funkcionalizált polimerek szintézisének és alkalmazási lehetőségeinek kutatásával is foglalkozunk.

 

  Bencskó GyörgyIván BélaOsváth ZsófiaSzabó ÁkosSzanka IstvánVerebélyi Klára