Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Kapcsolatfelvétel


Cím
Polimer Kémiai Kutatócsoport (306)
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Természettudományi Kutatóközpont
MTA
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 286.

Telefon
Titkárság:          (1) 382-6511
Csoportvezető:  (1) 382-6512

E-mail
ivanbelattkmtahu

Web
http://aki.ttk.mta.hu/polychem
Webmester: szaboakosttkmtahu

 
A munkatársak egyéni elérhetősége saját oldalaikon található.