Új funkciós polimerek Gyökös polimerizáció és új topológiájú polimerek Amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Hőmérsékletérzékeny polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Új funkciós polimerek

 

Ezen újszerű polimerek előállítása kváziélő karbokationos, gyökös és gyűrűfelnyílásos polimerizációs eljárásokkal történik, melyeket a szintézist követően többféleképpen módosítunk láncmenti, illetve láncvégi funkciós csoportok beépítésével, valamint esetenként degradációs átalakításokkal is. Az így kapott multifunkciós polimerek új makromolekuláris struktúrák (pl. nanoszerkezetű amfifil kotérhálók), kompozitok vagy különböző összetételű kopolimerek alkotóelemeiként használhatók fel.

 

Iván BélaKasza GyörgyPásztói BalázsSzabó ÁkosSzanka István
Szarka GyörgyiVerebélyi Klára