Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

"Intelligens" polimer rendszerek

 

Az "intelligens" (adaptív, reszponzív) polimerek olyan makromolekulák, amelyek egy adott környezeti paraméter (például hőmérséklet, pH) megváltozására gyors, reverzibilis és nemlineáris tulajdonságváltozással reagálnak. Ezen anyagok vizsgálata a polimerkémiai kutatások homlokterében van, mivel számos technológiai innovációt remélnek az ilyen polimerek viselkedésének mélyebb megértésétől.
A hőmérsékletérzékeny polimerek esetében általában az oldhatóság, illetve gélek esetén a duzzadás mértéke változik meg élesen a hőmérséklet függvényében. Ilyen viselkedést mutatnak többek között a poli(N-izopropil-akrilamid), a poli(dietil-akrilamid), a polioxazolinok vagy egyes poli(poli(etilén-glikol)-metakrilát)ok vízben. Kutatócsoportunk elsősorban az ilyen makromolekuláris anyagok viselkedését és az átmenet hőmérsékletének hangolási lehetőségeit kutatja.

 

  Iván BélaKasza GyörgyOsváth ZsófiaPásztor SzabolcsSzabó Ákos