Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Polimer degradáció és stabilizálás

 

PVC degradáció  

A polimereken alapuló műanyagok felhasználása szempontjából kulcsfontosságú azon folyamatok ismerete, amelyek az ezekből készült eszközök használata során a műanyag tulajdonságainak megváltozását eredményezik. Ezen a területen az egyik jellegzetes tudományos probléma a PVC termooxidatív bomlása, amellyel kapcsolatban a kutatócsoport régóta intenzív kutatásokat folytat.
Napjainkban a polimerkémia fejlődése, különösen a polimerek funkcionalizálására kidolgozott hatékony eljárások megnyitották az utat a környezeti hatásokra bekövetkező káros folyamatok lejátszódását lassító stabilizátorok új családjának, a makrostabilizátoroknak (stabilizátor funkciós csoportokat tartalmazó makromolekulák) az elterjedése előtt. Kutatócsoportunk ezen a területen elsősorban a hiperelágazásos polimereken alapuló makrostabilizátorok előállítása és tanulmányozása terén ért el jelentős eredményeket.

 

 Iván BélaKasza GyörgyOsváth ZsófiaStumphauser TímeaSzarka Györgyi