Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Gélpermeációs kromatográfia tetrahidrofurán oldószerrel

Waters 717 Autosampler automatikus mintaadagoló

Waters 515 HPLC folyadékkromatográfiás pumpa

Jetstream oszloptermosztát

Styragel HR kromatográfiás oszlopok

Agilent 1260 törésmutató detektor


UV-látható spektroszkópia

Jasco V-650 spektrofotométer


Inert terű szintézis

MBraun glovebox

Julabo FRW91-SL kriosztát