Új funkciós polimerek Új topológiájú polimerek Nanoszerkezetű amfifil kotérhálók Polimer degradáció és stabilizálás Intelligens polimer rendszerek Elektromosan vezető polimerek és nanokompozitok

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Futó pályázatok, projektek

 


OTKA K112094 Nanoszerkezetű polimer kotérhálók és gélek mint nanoreaktorok újszerű nanohibridek előállítására

OTKA NN116252 Nano-kompartmentalizált polimeres ionos folyadékok mint egy új anyagi platform reszponzív makromolekuláris rendszerek létrehozására

GINOP-2.3.2-15-2016-00017 - Stratégiai K+F műhelyek kiválósága
Bionanotechnológiai kutatások betegségek hatékony kimutatása, újfajta hatóanyagok kifejlesztése és bioinspirált intelligens nanoanyagok előállítása érdekében

GINOP-2.2.1-15-2016-00023 - K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések
Új galenikus gyógyszerkészítmények kutatás-fejlesztése és a gyártásukat biztosító infrastruktúra kialakítása

NVKP_16-1-2016-0046
Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára

NVKP_16-1-2016-0007
Anyagtudományi kutatás és fejlesztés az extracelluláris vezikula alapú orvosdiagnosztika megvalósításához

MedInProt Szinergia V.
Poli(N-izopropil-akrilamid) és globuláris, valamint rendezetlen fehérjék hőmérsékletfüggő kölcsönhatásainak vizsgálata NMR spektroszkópiával

Szlovák Tudományos Akadémia és Magyar Tudományos Akadémia közötti együttműködés