Új funkciós polimerekKváziélö gyökös polimerizációKarbokationos polimerizációÚj topológiájú polimerekPVC degradációAmfifil kotérhálók

in English

 
Polimer Kémiai Kutatócsoport
 

 

Iván Béla, PhD, DSc

csoportvezető

a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

egyetemi magántanár
(ELTE TTK Kémiai Intézet,
Szerves Kémiai Tanszék)

 

Iván Béla

Levelezési cím:
Polimer Kémiai Kutatócsoport
Anyag- és Környezetkémiai Intézet
Természettudományi Kutatóközpont
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 286.

E-mail: ivanbelattkhu

Telefon:   (06 1) 382-6512

 
 
TANULMÁNYOK
 
 

1995

Ph.D. + habilitáció (BME)

Budapest

1992

A Kémiai Tudományok Doktora

Budapest

1983

A Kémiai Tudományok Kandidátusa

Budapest

1983

Egyetemi doktori cím (ELTE)

Budapest

1975

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

Kémia-fizika szak

Budapest

 

NYELVISMERET
 

Angol

kiváló

Orosz

középfok

Német

alapfok

 

MUNKAHELYEK
 

1975 -

 

 

Magyar Tudományos Akadémia, Természettudományi

Kutatóközpont

    1996 -   Tudományos tanácsadó, tudományos osztályvezető

Budapest

 

 

1996 -

 

 

ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék

    1999 -             Egyetemi magántanár

    1996 - 1999   Részfoglalkoztatottságú egyetemi oktató

Budapest

 

 

1998, 1999,

2000

Risø National Laboratories

Vendégkutató

Roskilde,

Dánia

1993 - 1994,

1994 - 1996,

1997

Mainzi Egyetem

Humboldt-ösztöndíjasként és vendégprofesszorként

Mainz,

Németország

1992, 1996,

1997

Dán Műszaki Egyetem

Vendégprofesszor

Lyngby,

Dánia

1978 - 1980,

1986 - 1990

Akroni Egyetem

Vendégkutató

Akron,

USA

1999 -

 

Freiburgi Egyetem

Vendégkutató (többszöri rövid alkalom)

Freiburg,

Németország

 

FONTOSABB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

A PVC termikus degradáció iniciálási folyamatai közötti kísérleti megkülönböztetés, a random iniciálás kísérleti bizonyítása és a PVC stabilizáció reverzibilis blokkolási mechanizmusának kidolgozása.

Újfajta telekelikus poliizobutilének előállítása; az inhider jelenség felfedezése kationos polimerizációban és alkalmazása jól definiált szerkezettel rendelkező polimerek szintézisére; a kváziélő karbokationos polimerizáció és az inifer mechanizmus egységes tárgyalása; új telekelikus poliizobutilénen alapuló szupramolekuláris kölcsönhatással térhálós rendszerek szintézise és a szupramolekuláris rendezettség tanulmányozása; kváziélő karbokationos és kváziélő gyökös, illetve anionos polimerizációs folyamatok kvantitatív csatolásának elsőként történő megvalósítása, újfajta blokk kopolimerek szintézise ezekkel az eljárásokkal.

Új típusú térhálós polimer rendszerek, amfifil kotérhálók szintézise általánosan alkalmazható módszereinek kidolgozása és a kotérhálók legalapvetőbb tulajdonságainak vizsgálata; kontrollált molekuláris szerkezettel rendelkező amfifil kotérhálók előállítása és szerkezetük, valamint tulajdonságaik vizsgálata.

 

KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK

  - Több mint 370 tudományos közlemény, bennefoglalva különböző könyvfejezeteket is

  - Társszerzője a karbokationos polimerizáció elméletéről, folyamatairól és új anyagokról szóló      könyvnek: J. P. Kennedy, Iván B.: "Designed Polymers by Carbocationic Macromolecular      Engineering: Theory and Practice", Hanser Publishers, München, New York, 1992

  - 20 szabadalom (nemzetközi)

  - Több mint 600 szakmai előadás szerzője, ill. társszerzője

 

EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Szakmai testületek, bizottságok, egyesületek tagsága

  - Köztestületi tag (Magyar Tudományos Akadémia)
  - MTA Műanyagok Munkabizottság
  - MTA Kolloidkémiai és Anyagtudományi Munkabizottság
  - MTA Szervetlen Kémiai és Anyagtudományi Bizottság (2012-)
  - MTA Anyagtudományi Komplex Bizottsága (1999-2002)
  - Magyar Kémikusok Egyesülete
  - Society of Plastics Engineers Magyar Tagozata
  - American Chemical Society
  - Controlled Release Society
  - Central-Eastern European Polymer Network
  - BME Vegyészmérnöki Kar Doktori és Habilitációs Bizottsága (1997-2000)

 

Szerkesztő bizottsági tag
  - Macromolecular Reports (1993-1996)
  - Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied Chemistry (1997-2007)
  - Designed Monomers and Polymers (1997-2000)
  - Journal of Vinyl Additives and Technology (1999-)
  - Polymer Bulletin (2009-)

 

Tudományos szerkesztő
  - "The Eastern European Advanced Materials Report" c. folyóirat (1987-1990)

 

SZAKMAI DÍJAK, ELISMERÉSEK

  I. Díj, ELTE Vegyész Tudományos Diákköri Konferencia (1975)
  I. Díj és Különdíj, XII. Országos Vegyész Tudományos Diákköri Konferencia (1975)
  Csonka Lajos Tudományos Pályázat Díja (1975)
  Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja (1981)
  MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének Intézeti Kutatási Díja (1983)
  DuPont Research Award (a DuPont cég kutatási díja) (1997)
  Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999)
  Pro Scientia Tudományos Diákköri Témavezetői Díj (1999)
  Tudományos Diákkörért Érem, ELTE TTK (2000)
  Kutatói Díj, MTA Kémiai Kutatóközpont (2003)
  DuPont Research Award (a DuPont cég kutatási díja) (2003)
  Mestertanár Aranyérem (OTDK Tanácsa, Oktatási Minisztérium és MTA közös díja) (2007)
  Pro Scientia Tudományos Diákköri Témavezetői Díj (2009)
  Kutatói Díj, MTA Kémiai Kutatóközpont (2009)
  MTA Akadémiai Szabadalmi Nívódíj (Szabadalmi Hivatal) (2015)